Her kan du læse om årets arrangementer i Stae Borgerforening.
 
Der tages forbehold for ændringer.
Ønsker du info om kommende arrangementer, så tilmeld dig vores nyhedsbrev
date Tirsdag d. 30. januar 2018
time 18:30 - 22:30
description Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Stae Borgerforening i Stae Borgerhus:
Tirsdag den 30/1 2018 kl 19.30
Vi starter med at spise gule ærter kl. 18.30.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag
4. Indkomne forslag – bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring:

§4 – Generalforsamling Stk.2

Nuværende

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal ske ved kort annoncering i den lokale presse, med henvisning til dagsorden på www.stae.dk.

Forslag til ændring:

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal ske ved annoncering på Facebook.com og nyhedsbrev, med henvisning til dagsorden på www.stae.dk.
5. Fastsættelse af næste års kontingent.
6. Valg af bestyrelse:
a. På valg er:
Jakob Iversen - ønsker genvalg
Jane Rather - ønsker genvalg
Peter Jensen - ønsker genvalg
Linda Pretzmann - ønsker ikke genvalg
b. Valg af bestyrelsessuppleanter:
Jeppe Laursen - ønsker ikke genvalg
Gitte Pedersen - ønsker ikke genvalg
c. Valg af revisor
d. Valg af revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Tilmelding til spisning senest fredag den 26. januar til Jakob Iversen på 25213797 eller mail til
jakob@stae.dk.
Venlig hilsen Bestyrelsen
HUSK fastelavnsfest søndag den 11. februar 2018.

date Søndag d. 11. februar 2018
time Hele dagen

date Lørdag d. 23. juni 2018
time Hele dagen
(c) Stae Borgerforening  | Tlf.: 3020 3388