Vedtægter

Stae Borgerforenings vedtægter indeholder foreningens formål og regler for

  • medlemskab
  • kontingent
  • generalforsamling
  • bestyrelsen
  • økonomi
  • medlemsinformation
  • foreningens opløsning


Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
I år koster et medlemskab kr. 300,- pr. husstand.
 
Læs vedtægterne her
(c) Stae Borgerforening  | Tlf.: 3020 3388